Restorāna pavāri ēdienos arvien vairāk lieto dabas dotās veltes, kuru augšanas procesos nav iejaucies cilvēks un industrializācija. Izmantojot dabas veltes, ievēro liegumus un samērību, lai dabā uzturētu daudzveidību.

Ēdienus te gatavo tā, lai produkti tiktu izmantoti NO MĒLES LĪDZ ASTEI, kā arī sadarbojas ar dabas pazinējiem, lai vēlreiz atklātu un iepazītu reģionam raksturīgās un unikālās dabas garšas, kas ēdienus padara mūsdienīgus.